THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 448 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
10-08-2020 627 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X3
09-08-2020 137 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73X2
08-08-2020 958 | 53 TRÚNG 3C: 958 | TRƯỢT
07-08-2020 624 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-08-2020 375 | 78 TRÚNG 3C: 375 | TRƯỢT
05-08-2020 297 | 81 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 617 | 48 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
03-08-2020 836 | 36 TRÚNG 3C: 836 | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 610 | 10 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 011 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 372 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X3
30-07-2020 564 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 716 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 381 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 921 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT