THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 849 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
07-03-2021 433 | 45 TRÚNG 3C: 433 | TRÚNG SL: 45
06-03-2021 918 | 60 TRÚNG 3C: 918 | TRÚNG SL: 60X2
05-03-2021 992 | 21 TRÚNG 3C: 992 | TRƯỢT
04-03-2021 101 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
03-03-2021 410 | 46 TRÚNG 3C: 410 | TRÚNG SL: 46X2
02-03-2021 462 | 58 TRÚNG 3C: 462 | TRƯỢT
01-03-2021 577 | 88 TRÚNG 3C: 577 | TRÚNG SL: 88X2
28-02-2021 398 | 75 TRÚNG 3C: 398 | TRÚNG SL: 75X2
27-02-2021 314 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
26-02-2021 600 | 66 TRÚNG 3C: 600 | TRÚNG SL: 66X2
25-02-2021 845 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
24-02-2021 316 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
23-02-2021 110 | 11 TRÚNG 3C: 110 | TRƯỢT
22-02-2021 709 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2021 607 | 59 TRÚNG 3C: 607 | TRƯỢT