THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 88 TRÚNG BT: 88
07-03-2021 40 TRÚNG BT: 40X2
06-03-2021 55 TRÚNG BT: 55
05-03-2021 57 TRÚNG BT: 57
04-03-2021 58 TRÚNG BT: 58
03-03-2021 69 TRÚNG BT: 69
02-03-2021 20 TRÚNG BT: 20
01-03-2021 05 TRƯỢT
28-02-2021 93 TRƯỢT
27-02-2021 88 TRÚNG BT: 88X2
26-02-2021 31 TRÚNG BT: 31
25-02-2021 77 TRÚNG BT: 77
24-02-2021 15 TRÚNG BT: 15
23-02-2021 22 TRƯỢT
22-02-2021 98 TRÚNG BT: 98
21-02-2021 98 TRÚNG BT: 98