THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 23 TRÚNG BT: 23
10-08-2020 40 TRÚNG BT: 40
09-08-2020 59 TRÚNG BT: 59
08-08-2020 07 TRÚNG BT: 07
07-08-2020 71 TRÚNG BT: 71
06-08-2020 24 TRÚNG BT: 24
05-08-2020 09 TRÚNG BT: 09
04-08-2020 15 TRƯỢT
03-08-2020 56 TRÚNG BT: 56
02-08-2020 57 TRÚNG BT: 57
01-08-2020 01 TRÚNG BT: 01X3
31-07-2020 03 TRÚNG BT: 03X2
30-07-2020 39 TRÚNG BT: 39
29-07-2020 70 TRÚNG BT: 70
28-07-2020 34 TRÚNG BT: 34
27-07-2020 05 TRƯỢT