THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 5-9 | 70 80 | 89 50 47 87 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 89 50 47
07-03-2021 1-4 | 57 64 | 33 58 02 39 TRƯỢT | TRÚNG ST: 57 64 | TRÚNG LÔ: 33 39
06-03-2021 1-9 | 40 64 | 34 61 01 30 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 40 64 | TRÚNG XIÊN 4: 34 61 01 30
05-03-2021 9-4 | 93 09 | 20 71 36 33 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 71 36
04-03-2021 0-0 | 27 10 | 27 78 94 90 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 27 10 | TRÚNG XIÊN 4: 27 78 94 90
03-03-2021 1-0 | 77 10 | 70 98 26 21 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 77 10X2 | TRÚNG XIÊN 4: 70X2 98 26 21
02-03-2021 6-0 | 69 95 | 54 66 07 59 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 69 95 | TRÚNG LÔ: 54X2
01-03-2021 7-7 | 75 29 | 28 79 97 77 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG LÔ: 79X2 77
28-02-2021 9-6 | 77 43 | 77 53 74 32 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 77X2 43X3 | TRÚNG LÔ: 77X2 32
27-02-2021 1-3 | 82 23 | 12 04 13 71 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG LÔ: 04 13 71
26-02-2021 0-0 | 11 20 | 22 37 31 10 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 11X2 | TRÚNG XIÊN 4: 22 37 31 10
25-02-2021 5-3 | 64 75 | 68 89 88 97 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 64 75 | TRÚNG LÔ: 89 97
24-02-2021 1-5 | 09 74 | 68 85 73 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 09 74 | TRÚNG LÔ: 68X2 85X2 15
23-02-2021 1-0 | 07 21 | 22 66 42 17 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 21 | TRÚNG LÔ: 17
22-02-2021 0-7 | 82 63 | 75 16 76 24 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 75 16X2 24
21-02-2021 0-6 | 05 94 | 72 24 49 93 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 05 94 | TRÚNG LÔ: 72 24 49X2