THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 2-8 | 33 83 | 08 43 03 55 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 08 43 03
10-08-2020 2-8 | 02 41 | 44 92 62 29 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 02 41 | TRÚNG LÔ: 44X3 92 62
09-08-2020 3-7 | 45 08 | 37 92 46 73 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 45X2 08 | TRÚNG LÔ: 46 73X2
08-08-2020 5-9 | 86 48 | 72 76 49 43 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 86 48 | TRÚNG LÔ: 72 76 43X2
07-08-2020 0-3 | 89 61 | 74 38 83 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89 | TRÚNG LÔ: 74 38X2 83
06-08-2020 6-7 | 63 74 | 66 28 25 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 63 | TRÚNG LÔ: 66 28
05-08-2020 9-7 | 54 76 | 30 51 54 91 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30 91X2
04-08-2020 1-7 | 88 22 | 28 56 74 81 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 56 74
03-08-2020 3-8 | 19 31 | 56 64 28 54 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG XIÊN 4: 56 64 28 54
02-08-2020 1-0 | 70 63 | 08 56 12 57 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG XIÊN 4: 08 56 12 57
01-08-2020 1-1 | 56 62 | 06 87 56 75 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG XIÊN 4: 06 87 56 75
31-07-2020 6-2 | 25 71 | 32 66 03 34 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 71X3 | TRÚNG LÔ: 32 66 03X2