THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 3-8 TRƯỢT
07-03-2021 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
06-03-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
05-03-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-03-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-03-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
02-03-2021 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6
01-03-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-02-2021 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-02-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-02-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
25-02-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
24-02-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
23-02-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-02-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-02-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0