THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 58 | 859 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 859
07-03-2021 33 | 433 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG 3C: 433
06-03-2021 07 | 918 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 918
05-03-2021 91 | 982 TRƯỢT | TRƯỢT
04-03-2021 00 | 101 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
03-03-2021 11 | 410 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 410
02-03-2021 61 | 461 TRƯỢT | TRƯỢT
01-03-2021 67 | 578 TRƯỢT | TRƯỢT
28-02-2021 98 | 397 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
27-02-2021 13 | 312 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
26-02-2021 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 600
25-02-2021 56 | 855 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 855
24-02-2021 16 | 316 TRƯỢT | TRƯỢT
23-02-2021 10 | 110 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG 3C: 110
22-02-2021 18 | 709 TRÚNG LÔ: 18X2 | TRƯỢT
21-02-2021 08 | 606 TRÚNG LÔ: 08X2 | TRƯỢT