THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 59 | 31 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG BT: 31
07-03-2021 33 | 32 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 32
06-03-2021 18 | 42 TRÚNG ĐỀ: 18X2 | TRÚNG BT: 42
05-03-2021 92 | 04 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 04
04-03-2021 00 | 09 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 09
03-03-2021 10 | 05 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG BT: 05
02-03-2021 63 | 52 TRƯỢT | TRÚNG BT: 52
01-03-2021 77 | 11 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 11
28-02-2021 98 | 47 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 47
27-02-2021 13 | 76 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
26-02-2021 10 | 14 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 14
25-02-2021 55 | 98 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG BT: 98
24-02-2021 15 | 91 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG BT: 91
23-02-2021 10 | 87 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 87
22-02-2021 08 | 41 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
21-02-2021 07 | 10 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 10