THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 28 | 02 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG BT: 02
10-08-2020 28 | 40 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 40
09-08-2020 48 | 06 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 06
08-08-2020 58 | 84 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG BT: 84
07-08-2020 14 | 74 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG BT: 74
06-08-2020 66 | 18 TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG BT: 18
05-08-2020 96 | 58 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 58
04-08-2020 17 | 71 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 71
03-08-2020 36 | 83 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 83
02-08-2020 11 | 93 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG BT: 93
01-08-2020 12 | 59 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 59
31-07-2020 62 | 18 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 63 | 23 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 23X2
29-07-2020 17 | 78 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG BT: 78
28-07-2020 82 | 59 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG BT: 59
27-07-2020 41 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01