THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 28 | 52 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG SL: 52X3
10-08-2020 38 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
09-08-2020 28 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74
08-08-2020 48 | 42 TRÚNG LÔ: 48 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 40 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRƯỢT
06-08-2020 75 | 78 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 81 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 39 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG SL: 39
03-08-2020 46 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X2
02-08-2020 11 | 00 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 13 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
31-07-2020 61 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81
30-07-2020 63 | 51 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
29-07-2020 16 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 82 | 56 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 36 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG SL: 36X2