THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 59 | 89 51 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG LÔ: 89
07-03-2021 33 | 59 49 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG ST: 59 49
06-03-2021 08 | 98 18 TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG ST: 98 18X2
05-03-2021 92 | 11 59 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 11X2 59
04-03-2021 00 | 12 40 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 40
03-03-2021 20 | 73 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 73 97X2
02-03-2021 62 | 77 54 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG ST: 77 54X2
01-03-2021 77 | 93 41 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG ST: 93 41
28-02-2021 97 | 36 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
27-02-2021 14 | 65 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
26-02-2021 00 | 50 80 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
25-02-2021 55 | 97 61 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG LÔ: 97
24-02-2021 15 | 13 01 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRƯỢT
23-02-2021 10 | 81 14 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG LÔ: 81
22-02-2021 08 | 18 06 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG LÔ: 18X2
21-02-2021 08 | 76 24 TRÚNG LÔ: 08X2 | TRÚNG LÔ: 24