THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 28 | 67 26 TRÚNG ĐỀ: 28X2 | TRÚNG ST: 67 26
10-08-2020 29 | 45 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 45 22
09-08-2020 38 | 74 42 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG ST: 74 42
08-08-2020 58 | 18 43 TRÚNG ĐỀ: 58X2 | TRÚNG LÔ: 43X2
07-08-2020 24 | 97 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
06-08-2020 75 | 81 29 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 81 29
05-08-2020 96 | 53 22 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG LÔ: 53
04-08-2020 16 | 57 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 57 06
03-08-2020 27 | 99 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
02-08-2020 11 | 03 04 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG ST: 03 04
01-08-2020 02 | 76 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
31-07-2020 72 | 29 42 TRƯỢT | TRÚNG ST: 29 42
30-07-2020 73 | 39 41 TRƯỢT | TRÚNG ST: 39 41X2
29-07-2020 17 | 65 99 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 51 07 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG ST: 51X2 07X2
27-07-2020 30 | 67 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67