THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 52 | 67 76 TRÚNG SL: 52X3 | TRÚNG LÔ: 67
10-08-2020 43 | 22 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 40
09-08-2020 83 | 20 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
08-08-2020 53 | 77 55 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 55
07-08-2020 30 | 83 30 TRÚNG SL: 30X2 | TRÚNG XIÊN 2: 83 30X2
06-08-2020 78 | 27 24 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 27 24
05-08-2020 91 | 24 45 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG LÔ: 45
04-08-2020 39 | 78 07 TRÚNG SL: 39 | TRÚNG LÔ: 07
03-08-2020 36 | 22 82 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 22
02-08-2020 10 | 57 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 57
01-08-2020 89 | 90 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 90 71
31-07-2020 71 | 86 42 TRÚNG SL: 71X3 | TRÚNG LÔ: 42
30-07-2020 51 | 81 95 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 81 95
29-07-2020 49 | 71 27 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 27
28-07-2020 67 | 53 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 53
27-07-2020 35 | 90 89 TRÚNG SL: 35 | TRÚNG XIÊN 2: 90 89