THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 448 TRƯỢT
10-08-2020 728 TRƯỢT
09-08-2020 238 TRƯỢT
08-08-2020 958 TRÚNG SVIP 3C: 958
07-08-2020 714 TRƯỢT
06-08-2020 475 TRƯỢT
05-08-2020 396 TRƯỢT
04-08-2020 617 TRÚNG SVIP 3C: 617
03-08-2020 936 TRƯỢT
02-08-2020 611 TRÚNG SVIP 3C: 611
01-08-2020 112 TRƯỢT
31-07-2020 462 TRƯỢT
30-07-2020 563 TRÚNG SVIP 3C: 563
29-07-2020 717 TRÚNG SVIP 3C: 717
28-07-2020 382 TRÚNG SVIP 3C: 382
27-07-2020 931 TRÚNG SVIP 3C: 931