THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-03-2021
08-03-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
07-03-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
06-03-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
05-03-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86
04-03-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
03-03-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
02-03-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82
01-03-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
28-02-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55
27-02-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
26-02-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
25-02-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
24-02-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19
23-02-2021 91 TRÚNG SVIP BT: 91
22-02-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
21-02-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88