THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
10-08-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
09-08-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
08-08-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
07-08-2020 82 TRÚNG SVIP BT: 82
06-08-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
05-08-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
04-08-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75
03-08-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
02-08-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
01-08-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
31-07-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
30-07-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
29-07-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
28-07-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
27-07-2020 03 TRƯỢT