THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-08-2020
11-08-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28X2
10-08-2020 38 TRƯỢT
09-08-2020 47 TRƯỢT
08-08-2020 68 TRƯỢT
07-08-2020 24 TRƯỢT
06-08-2020 76 TRƯỢT
05-08-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96X2
04-08-2020 16 TRƯỢT
03-08-2020 37 TRƯỢT
02-08-2020 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11
01-08-2020 11 TRƯỢT
31-07-2020 62 TRÚNG SVIP ĐỀ: 62
30-07-2020 63 TRÚNG SVIP ĐỀ: 63
29-07-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X2
28-07-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82X2
27-07-2020 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31